Tạo điều kiện để nhiều học sinh được tham gia thi IOE cấp quận/huyện/thành phố

tin tức goIOE

     Theo tinh thần của Thể lệ mới ban hành ngày 26/11/2014. Ban Tổ chức cấp toàn quốc      hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các Phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:

     1) Các Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ Thể lệ:

2) Để tạo điều kiện cho nhiều học sinh có thể tham gia vòng thi cấp quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo có thể tổ chức thi vòng thi này tại nhiều địa điểm, thậm chí thi tại các địa điểm đã sử dụng thi vòng cấp trường và bố trí giám sát chéo để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc. Như vậy tất cả các em học sinh đã thi vòng cấp trường và vượt qua 20 vòng tự luyện đều có thể được thi cấp cao hơn. Điều này để giảm bớt bệnh thành tích, tuyển chọn và luyện có tính ganh đua làm giảm tác dụng thúc đẩy phong trào học tập tiếng Anh trong các Nhà trường. Bởi cuộc thi này chủ yếu để động viên các em rèn luyện phấn đấu không ngừng bộ môn tiếng Anh ngày càng khá hơn, giỏi hơn.
Một số Phòng Giáo dục và Đào tạo do ngại vấn đề tổ chức nên thậm chí không tổ chức hoặc tổ chức ở phạm vi hẹp dẫn đến nhiều học sinh rất muốn tham gia cuộc thi nhưng không được tham gia cuộc thi và sau vòng cấp trường “bị rớt” ra khỏi cuộc thi.
Ban Tổ chức cấp toàn quốc đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức rộng rãi vòng thi cấp của mình.
Trân trọng cảm ơn.

Theo IOE.go.vn