LỚP TIGER 2: Ngày khai giảng 02/03/2018

Thời gian học: Thứ Tư ( 18h00 -19h30 ) +Thứ Sáu ( 19h30 -21h00)

giáo trình: Family and friends 1

Thời lượng GVNN: 40″/ tuần

Học phí: 2.400.000đ / khóa