LỚP CAT 2: Ngày khai gảng 02/03/2018

Thời gian học: Thứ Sáu ( 18h00 – 19h30) + Chủ Nhật ( 15h30 -17h15)

Giáo trình: Family and friends 3

Thời lượng GVNN: 1H / tuần

Học phí: 3.100.000 đ/ khóa