Lịch khai giảng dự kiến lớp tiếng Anh trẻ em tháng 10/2019

Thân gửi các em lịch khai giảng tháng 10/2019 tại cơ sở tiếng Anh trẻ em British Hà Đông nhé!

1. Tiger 5

  • Độ tuổi: 9-10 tuổi
  • Ngày dự kiến khai giảng: 20/10 – 24/10
  • Giáo trình: Family and friends 2

2. Rabbit 10

  • Độ tuổi: 8-9 tuổi
  • Ngày dự kiến khai giảng: 26/10 – 29/10
  • Giáo trình: Family and friends 1

3. Tiger 10

  • Độ tuổi: 11-12
  • Ngày dự kiến khai giảng: 27/10 – 1/11
  • Giáo trình: Family and friends 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *