TRUNG TÂM BRITISH SCHOOL XIN THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH (NEW 2016) (Với tất cả các cấp độ)

I.  GIAÓ TRÌNH : FIRST FRIENDS 1

               Ngày khai giảng : 9h – 11h, sáng T7 (20/02/2016)

               Đối tượng : 5 – 6 tuổi

               Thời lượng : 24 buổi (6 tháng), 1 buổi/tuần

               Thời gian học : 9h – 11h , sáng T7 hàng tuần

               Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 40”/tuầnHọc phí : 2.400.000 VND/ 1 khóa

 

II. GIAÓ TRÌNH : FAMILY AND FRIENDS  Starter 

Ngày khai giảng : 8h00 – 9h45, sáng CN (21/02/2016)
Đối tượng             : 7 -9 tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 17h45 – 19h30 (Thứ 3)  
&  8h – 9h45 (CN)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 45”/tuần
Học phí : 2.200.000 VND/ 1 khóa

III. GIAÓ TRÌNH : FAMILY AND FRIENDS 2

 *Khóa 1

Ngày khai giảng : 8h – 9h30, sáng T7 (12/03/2016)
Đối tượng             : 9 -11 tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 17h45 – 19h30 (Thứ 3)  
&  8h – 9h30 (Thứ 7)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 45”/tuần
Học phí : 2.200.000 VND/ 1 khóa

IV. GIAÓ TRÌNH : FAMILY AND FRIENDS 3

         * Khóa 1

Ngày khai giảng : 17h – 18h45, chiều Thứ 7 (05/03/2016)
Đối tượng             : 9 -12 tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 18h00 – 19h30 (Thứ 4)  
&  17h – 18h45 (Thứ 7)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 1h15”/tuần
Học phí                 : 2.700.000 VND/ 1 khóa

 

V. GIAÓ TRÌNH : FAMILY AND FRIENDS 4

* KHÓA 1

Ngày khai giảng : 18h – 19h30, tối Thứ 6 (20/02/2016)
Đối tượng             : 9 -12 tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 18h00 – 19h30 (Thứ 6)  
&  16h00 – 17h45 (CN)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 1h15”/tuần
Học phí                  : 2.700.000 VND/ 1 khóa

* KHÓA 2

Ngày khai giảng : 15h – 16h45, chiều CN(28/02/2016)
Đối tượng             : 9 -12 tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 18h00 – 19h30 (Thứ 6)  
&  16h00 – 17h45 (CN)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 1h15”/tuần
Học phí                  : 2.700.000 VND/ 1 khóa

VI. GIAÓ TRÌNH : FAMILY AND FRIENDS 5

* Khóa 1

Ngày khai giảng : 17h45 – 19h15, tối Thứ 5 (27/03/2016)
Đối tượng             : 10 -13 tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 17h45 – 19h15 (Thứ 5)  
&  9h30 – 11h15 (CN)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 1h15”/tuần
Học phí                  : 2.900.000 VND/ 1 khóa

*Khóa 2

Ngày khai giảng : 18h – 19h30, tối Thứ 4 (02/03/2016)
Đối tượng             : 10 -14 tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 18h00 – 19h30 (Thứ 4)  
&  17h45 – 19h30 (CN)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 1h15”/tuần
Học phí                  : 2.900.000 VND/ 1 khóa

VII.  GIAÓ TRÌNH : SOLUTIONS

     * SOLUTIONS 6

Ngày khai giảng : 17h30 – 19h15, tối CN (21/02/2016)
Đối tượng             : 11- 14 tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 17h45 – 19h15 (Thứ 5)  
&  9h30 – 11h15 (CN)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 1h15”/tuần
Học phí                  : 3.000.000 VND/ 1 khóa

   * SOLUTIONS 9

Ngày khai giảng : 18h – 19h30, tối Thứ 6 (19/02/2016)
Đối tượng             : 10 -14tuổi
Thời lượng            : 32 buổi (4 tháng), 2 buổi/tuần
Thời gian học       : 18h00 – 19h30 (Thứ 6)  
&  17h30 – 19h15 (CN)
Tỉ lệ Giáo viên nước ngoài: 1h15”/tuần
Học phí                  : 3.000.000 VND/ 1 khóa

 

Để đảm bảo chất lượng cho mỗi buổi học, tất cả các lớp tối đa không quá 15 cháu/ lớp.

Ưu tiên cho những bạn có anh/chị đang theo học tại Trung tâm sẽ được giảm 10% / khóa.

Giảm 10% học phí cho tất cả các con đang theo học tại TT từ khóa thứ 6 trở đi.

==> Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tới
SĐT: 04 33 544336
hoặc liên hệ trực tiếp quầy lế tân tại
địa chỉ : A20TT18- Nguyễn Khuyến- Văn Quán- Hà Đông – Hà Nội.