first 1 118acac792d9ec9385deea7fa74bdc7efirst_friends_grade_2.425x540.w.b F&FS

Độ tuổi Giáo trình Thời lượng Thời gian học Giáo viên Học phí / tháng
6 – 7 tuổi First friends 1 32 buổi/ 4 tháng 2 buổi / tuần 45” GVNN/ tuần 575 000 vnd/tháng
First friends 2 32 buổi/ 4 tháng 2 buổi / tuần 45” GVNN/ tuần 575 000 vnd/tháng
Family and friends starter 32 buổi/ 4 tháng 2 buổi / tuần 45” GVNN/ tuần 575 000 vnd/tháng