9780333954591 9780333954553

 

Độ tuổi Giáo trình Thời lượng Thời gian học Giáo viên Học phí/tháng
4 – 5 tuổi Fingerprints 1 6 tháng 1 buổi/tuần/2h 40”GVNN/tuần 400 000 vnd
Fingerprints 2 6 tháng 1 buổi/tuần/2h 40”GVNN/tuần 400 000 vnd
First friends 1 6 tháng 1 buổi/tuần/2h 40”GVNN/tuần 400 000 vnd