Công văn của BGD về Thi Violympic

Ngày 23/09/2015 Bộ GD&ĐT vừa gửi công điện đến Giám đốc các sở GD&ĐT. Trong công văn của Bộ GD&ĐT nêu rõ:
Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể về vòng thi các cấp giải toán qua Internet năm học 2015 – 2016 như sau: Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp quản lí tổ chức hoặc không tổ chức vòng thi ở mỗi cấp, không giao chỉ tiêu, không lập đội tuyển học sinh và không coi là tiêu chí thi đua của mỗi cấp, nhưng học sinh được chọn dự thi cấp nào (huyện, tỉnh, toàn quốc) thì phải được ban tổ chức của vòng thi trước cấp đó giới thiệu.

Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin theo mẫu trên trang Violympic, khi đăng kí trên trang Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu.

congvan
cv2
cv3
cv4
cv5
cv6